null

Programska rešitev 4MAINT je namenjena vsem odgovornim osebam za vzdrževanje, izvajalcem vzdrževanj, vodjem vzdrževalnih služb, poklicnim upravnikom in vzdrževalcem objektov, ter vsem, ki gospodarno skrbijo za načrtovanje in izvedbo vzdrževalnih del.

Predmet vzdrževanj so lahko objekti kot celota ali posamezni deli, stroji, naprave, vozila…

Želim izvedeti več

Video predstavitve Hermes.4MAINT

Prednosti rešitve

Organiziranost

Nabor vzdrževanih enot je v pregledni drevesni strukturi. Omogočeno samostojno definiranje neomejenega števila skupin in podskupin po nivojih.

Celovitost

Vse informacije o objektu, stroju ali napravi na enem mestu (naziv z opisom, šifra, lokacijo, sliko, datum nabave, dobavitelj, nabavno ceno, serijsko številko, opomba in oznako).

Dokumentacija

Dokumentarni sistem za dodajanje poljubnega števila dokumentov na nivoju skupin, podskupin in posameznih enot vzdrževanja.

Planiranje aktivnosti

Za vsako najmanjšo enoto vzdrževanja (stroj, naprava, vozilo, rezervni del…) se definira plan enkratnih vzdrževalnih operacij ali več periodičnih opravil, tudi z opomniki za izvajalce.

Delovni nalogi

Generiranje in terminiranje delovnih nalogov, zaključevanje opravil, evidentiranje stroškov (material, delo).

Poročila in analize

Plan opravil in razpored izvajalcev, planiranje materiala, pregled stanja opravil in delovnih nalogov, analize opravljenega dela, pregled stroškov po delovnem nalogu, analiza časovne obremenitve izvajalcev in naprav.

Uporabniška izkušnja

Enostavna in prijetna uporaba. Z uporabo lahko pričnete takoj.

Povezljivost

4MAINT je samostojen program, ki se lahko povezuje tudi z drugimi poslovno-informacijskimi sistemi (osnovna sredstva, skladiščno poslovanje, delovni nalogi, upravljanje objektov…).

Odločitev za Hermes.4MAINT

Odgovorno vzdrževanje zahteva učinkovit nadzor.

Ne odlašajte, odločitev je v vaših rokah.

Zahtevajte ponudbo!

Zakaj Hermes.4MAINT

Pri razvoju programa Hermes.4MAINT so sodelovali strokovnjaki s področja vzdrževanj, informatike in zainteresirani uporabniki.

 

V poslovno-informacijski hiši HERMES že preko 25 let ustvarjamo programske rešitve PO MERI uporabnikov.